0343 - 450260         vandekoot@fa.nl

Ons honorarium

Honorarium

Bij Van de Koot & Associés staan objectiviteit, onafhankelijkheid en kwaliteit centraal in het dienstverleningsproces. Dat kan uitsluitend indien de cliënt betaalt voor het advies of de bemiddeling. Het is dan volstrekt duidelijk wiens belangen wij behartigen: die van onze cliënten.

Wij werken op basis van een (uur)vergoeding. Desgewenst wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren wat aan uw advies zal worden besteed. De hoeveelheid tijd hangt sterk af van uw persoonlijke situatie en de complexiteit van uw wensen. Indien wij bemiddelen voor financiële producten is, vanwege onze beloningswijze, geen sprake van een provisieopslag. Financiële producten zijn dan dus goedkoper.

Onze dienstverleningsdocumenten geven inzicht in onze tarieven en dienstverlening.

Voor het honorarium dat wij aan u in rekening brengen, ontvangt u een factuur.