0343 - 450260    Vandekoot@fa.nl

Blog en Tips

Aflossingsvrije hypotheek niet giftig

Brounen, werkzaam aan Tilburg University, pleitte er onlangs voor dat senioren overwaarde uit hun huis mogen lenen met een zogenaamde omkeerhypotheek. Het zou het paard achter de wagen spannen zijn als ze eerst de aflossingsvrije hypotheek naar nul afbouwen om de overwaarde vervolgens weer terug te lenen. Wij pleiten er dan ook voor dat de aflossingsvrije hypotheek onderdeel blijft van de financiële planning.

De tijd, dat de aflossingsvrije hypotheek bedacht was om het voordeel van de hypotheekrenteaftrek zo groot mogelijk te maken, is nu voorbij. Maar het is geen giftig product gebleken en het is ook niet zo dat een hele generatie nu failliet gaat dankzij de aflossingsvrije hypotheek.

Welke groepen moeten oppassen?

Het is wel gevaarlijk als de hypotheek afloopt als mensen in de zestig zijn en de hypotheek dan hoger is dan de waarde van het huis. Daar zijn natuurlijk niet zoveel gevallen van. Als je in Nederland dertig jaar lang in een huis hebt gewoond, heb je overwaarde. Er is dus niet echt een risico, niet voor de hypotheekaanbieder en niet voor de klant. Het is natuurlijk de bedoeling dat mensen er over nadenken en niet veronderstellen dat het wel goedkomt. En dat geldt niet alleen voor de aflossingsvrije hypotheek.

Mensen moeten meer nadenken over hun financiële toekomst.

Ja, iedereen moet er rekening mee houden dat steeds meer overheidsregelingen zullen verdwijnen en dat we steeds meer zelf moeten regelen. De overheid wil graag dat mensen langer thuis wonen. Dat moet dan wel ergens van betaald worden. Als je wilt bijdragen en je geld in je eigen huis hebt zitten, kun je niet verbieden om aflossingsvrij te lenen. In heel veel gevallen kan dat juist een mooie oplossing zijn als aanvulling op het inkomen.

Enkele geldverstrekkers heb hun beleid al aangepast of gaan dat in de komende tijd doen. in een nieuw beleid zal kenbaar worden gemaakt hoe men omgaat met klanten die een hypotheek hebben die niet (helemaal) wordt afgelost op de einddatum. Bijvoorbeeld een aflossingsvrije, een leven- of beleggingshypotheek. Met dit beleid helpen zij klanten om na afloop van hun hypotheek rustig en betaalbaar te blijven wonen.

Het is wel heel belangrijk dat een klant zijn hypotheek kan blijven betalen of de hypotheek alsnog kan aflossen. Zo niet, dan geven wij advies aan de klant voor het aanpassen van de hypotheek.

Het betalen van de hypotheek wordt getoetst, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde events. Zoals een lager pensioeninkomen, geen renteaftrek meer en rentestijgingen in de toekomst met een toetsrente. Eventueel wordt aan de hand van het netto maandinkomen en basisuitgaven volgens Nibud getoetst of de hypotheek betaalbaar is.

Kortom, het is natuurlijk wel belangrijk dat u nadenkt over uw financiële toekomst en dat geldt niet alleen voor de aflossingsvrije hypotheek.