0343 - 450260         vandekoot@fa.nl

Onze Associés


Onze Associés zijn instellingen, organisaties en personen met wie wij samenwerken. Wij zijn van mening dat niet iedereen in alles gespeicaliseerd kan zijn. En om onze cliënten optimaal te bedienen, werken wij samen met aan ons gelieerde of geassocieerde bedrijven, Kortom, bedrijven met wie wij ons verbonden voelen. Onder andere werken wij samen met onderstaande bedrijven, Onze associés.


Notaris Van Heesen

Voor notariële documenten, afwikkelingen en juridische vastlegging.


H&L Assuradeuren

Voor aanbod en beheer van assurantiën en specifieke schadeverzekeringen voor particulieren en bedrijven.

H&L

DAK


Inkooporganisatie voor complexe financiële producten op het gebied van pensioen, financieringen en assurantiën.

DAK

Advising verzekering

Samenwerking voor schadeverzekeringen voor particulieren en ondernemers. Marc de Leeuw is betrokken en gespecialiseerd.

Annesco


Voor verzorging van uw administratie, jaarrekening en fiscale aangiften. Vakkundig en onderbouwd.

NWWI


Het NWWI valideert rapporten van woningtaxaties van taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform is opgesteld..