0343 - 450260    Vandekoot@fa.nl

Midden en klein bedrijf


Behoort u tot het midden en kleinbedrijf?

Hoe vind ik de weg in de alsmaar veranderende wetgeving, regels en financiële mogelijkheden? Wij vinden de best passende oplossingen en regelingen voor uw bedrijf en medewerkers. Toegespitst op uw wensen, behoeften en omstandigheden. Waar nodig begeleiden we u bij het realiseren van de oplossing.

Als werkgever heeft u belang bij gemotiveerde medewerkers. U zorgt voor een goede werksfeer en een adequate beloning. Uitgekiende arbeidsvoorwaarden geven uw personeel het veilige gevoel dat er goed voor hen gezorgd wordt. Wij zijn uitstekend in staat een pakket arbeidsvoorwaarden samen te stellen en in te voeren. Door periodiek te evalueren stellen we de samenstelling of uitvoeringsvorm tijdig bij.


Particulier

Bent u een particuliere cliënt of wenst u advies over particuliere zaken? Kijk dan op onze pagina particulier.


Zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer of wenst u advies voor een zelfstandige onderneming? Kijk dan op onze pagina zelfstandig ondernemer.


Direkteur aandeelhouder

Bent u direkteur aandeelhouder of wenst u advies voor deze doelgroep? Kijk dan op onze pagina direkteur aandeelhouder.