0343 - 450260         vandekoot@fa.nl

Mediation bij scheiding of arbeidsconflict

Mediation en bemiddeling


Bij mediation probeert u samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Bij een relatiebeëindiging of arbeidsgeschil bijvoorbeeld. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Vrijwel ieder geschil kent een aanvaardbare oplossing voor de betrokken partijen. Onder onze leiding praat en onderhandelt u over de ontstane situatie en de gevolgen daarvan en zoeken wij samen met u naar oplossingen.

Wij helpen u bij het maken van zakelijke afspraken, geven duidelijke begeleiding, houden rekening met de gevoelens van partijen en toetsen de juridische (on)mogelijkheden.

Maar........... als u een relatiebeëindiging goed wilt regelen, moet u eerst alles goed met de kinderen regelen. Nog voordat u over geldzaken gaat praten. Ons gevoel is dat wanneer geld een rol gaat spelen, het moeilijk is nog objectief over de kinderen te zijn. Als deze onderwerpen door elkaar gaan lopen, gaan die zaken elkaar beïnvloeden. Onze ervaring is dat hoe minder gesprekken over andere dingen er zijn geweest, hoe puurder er wordt gesproken over de echte wensen voor de kinderen.

Echtscheiding of relatiebeëindiging

Wie blijft er in het huis wonen? Hoe wordt de inboedel, vermogen en/of schulden verdeeld? Een echtscheiding of relatiebeëindiging brengt niet alleen emotioneel, maar ook financieel roerige tijden met zich mee.

Van de Koot & Associés helpt bij het treffen van regelingen over de kinderen, huisvesting, alimentatie, boedelverdeling, pensioen, etc. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een overeenkomst, ook wel convenant genoemd. Hierin staat beschreven wat u te verdelen heeft en hoe de verdeling plaatsvindt.

Ouders van minderjarige kinderen zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin maakt u afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de manier waarop zij elkaar informeren en raadplegen over de kinderen en de kosten van verzorging en opvoeding.

De uitspraak van de rechter sluit het scheidingsproces formeel af. Bij Van de Koot & Associés duurt dit proces zelden langer dan zes weken.

Arbeidsconflict

Bent u betrokken bij een arbeidsconflict en slaagt u er niet om er samen uit te komen? Dan kan mediation uitkomst bieden.

Bent u medewerker? Bespreek de mogelijkheid van mediation eerst met uw werkgever, personeelsconsulent of bedrijfsarts. Stel vervolgens mediation voor aan de partij waarmee u in conflict bent. Als deze partij akkoord gaat, dan kunt u (beiden) met ons aan tafel.

Bent u werkgever? Conflicten op het werk hebben een negatieve invloed op de werksfeer en daarmee op de resultaten van het bedrijf. Daarnaast leidt een conflict vrijwel altijd tot ziekteverzuim en daarmee tot een verminderde productiviteit en hoge kosten. Regelmatig eindigt een geëscaleerd arbeidsconflict in een duur ontslag.

Als een medewerker door een conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, dan zijn werkgever en werknemer verplicht om samen een ‘reïntegratieplan’ op te stellen. Een van de acties die u bij het opstellen van het reïntegratieplan kunt voorstellen is mediation.