0343 - 450260         vandekoot@fa.nl

Planning van inkomen

Uw inkomen

Moet ik mijn hypotheek oversluiten? Wat gebeurt er als ik ziek wordt of werkeloos raak? Heb ik voldoende geld opzij gezet voor later? Kunnen mijn nabestaanden wel in ons huis blijven wonen als ik kom te overlijden?

Met onze raad en begeleiding bouwt u het kritieke kapitaal op om uw levensstandaard te beschermen. Wij geven antwoord op al uw vragen over zaken als beleggen, pensioen, arbeidsongeschiktheid of hypotheek.


Inkomensplanning

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik aflos op de hypotheek, stop met werken, arbeidsongeschikt raak, ontslagen word of overlijd? Inkomensplanning geeft inzicht in het financiële gevolgen van deze gebeurtenissen.

Van de Koot & Associés zoekt naar fiscale en financiële afstemming tussen de diverse inkomensbronnen zoals levensloop, lijfrente, pensioen, inkomensvoorzieningen en verzekeringsoplossingen. Zo wordt uw (toekomstige) inkomen optimaal afgestemd op uw behoefte. 

Pensioenplanning

Hoeveel geld heb ik nodig voor later? Voorzien mijn huidige pensioenregelingen en lijfrentes hier voldoende in? Wat zijn de mogelijkheden om te sparen? Wij bespreken uw wensen en maken uw pensioenplanning inzichtelijk en concreet. Wij houden rekening met de hoeveelheid risico die u wilt lopen en de tijd die nog resteert om te sparen.

Vrijwel alle financiële beslissingen die u neemt, hebben fiscale gevolgen. Wij laten uw oudedagsvoorziening niet beïnvloeden door veranderingen in het sociale stelsel of wijzigingen in pensioenregelingen. Wij zorgen dat u uw financiële zaken goed geregeld hebt.

Risicoplanning

Hoe ziet uw financiële situatie eruit als u arbeidsongeschikt raakt?. Dat brengen wij voor u in kaart. Waar nodig adviseren wij hoe u het beste aanvullende maatregelen neemt. Een soortgelijke analyse maken we voor de situatie bij overlijden. Wat is het inkomen van uw nabestaanden? Kunnen zij zich de hypotheeklasten nog veroorloven? Wat wordt hun levensstandaard? Wij komen met adequate oplossingen.

Uw huidige en toekomstige inkomen speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de financieringsmogelijkheden. Veranderingen zoals het overlijden van een partner, werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of een lagere winst uit onderneming, kunnen het inkomen sterk verminderen. Voor deze risico’s kunt u voorzieningen treffen.

Hoe gaat u het beste om met vrij besteedbaar inkomen? We onderzoeken uw kosten van leningen en adviseren over aflossingsmogelijkheden. De financiering van de studie van kinderen komt desgewenst uitgebreid aan bod.

Uw financiële situatie is sterk afhankelijk van uw carrière. De kans op ontslag is vrijwel altijd aanwezig. Het is goed om van tijd tot tijd hierbij stil te staan en de gevolgen te evalueren. 

Nalatenschapsplanning

Zijn mijn partner en kinderen financieel voldoende beschermd bij mijn overlijden? Van de Koot & Associés maakt een analyse van uw erfrechtelijke situatie. Vaak blijken huwelijkse voorwaarden en testamenten sterk verouderd te zijn. Dan zorgen wij ervoor dat uw testament wordt aangepast volgens uw huidige wensen. Daarnaast bekijken we voor u de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk en verantwoord uw vermogen over te dragen. Door een aantal maatregelen te treffen verlaagt u ook de belastingdruk.

Wat is nalatenschap? 
Een nalatenschap of erfenis is al het materiële dat iemand achterlaat bij zijn overlijden. Het gaat dan om goederen van waarde maar ook om een eigen huis en ander aanwezig vermogen of spaargeld. Ook schulden behoren tot de nalatenschap. Veel mensen hebben een testament. Is er geen testament, dan gelden de regels uit de wet. Dit noemt men het erfrecht.