0343 - 450260         vandekoot@fa.nl

De administratie in uw relatie

Een goede administratie in uw relatie

Een goede administratie in uw relatie wordt steeds belangrijker in geval van scheiding of relatiebeëindiging.

Met ingang van dit jaar, 1 januari 2018, geldt de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. U trouwt dan niet meer in algehele gemeenschap van goederen. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. Maar u kunt nog steeds huwelijkse voorwaarden of partnerschaps­voorwaarden maken.

Met een goede financiële administratie valt veel gedoe te voorkomen. Als beide partners hun bezittingen al goed hebben vastgelegd, verloopt een scheiding of relatiebeëindiging aanzienlijk makkelijker.

Wat moet u regelen?

Het is belangrijk om goed bij te houden wat van wie is. Mocht er bij een scheiding discussie ontstaan over een stukje vermogen, dan moet u wel kunnen bewijzen dat u dat bijvoorbeeld al in bezit had voor het huwelijk. Heeft u geen bewijs, dan valt het alsnog in de gemeenschap. Het is dus belangrijk om uw privé vermogens en spullen op papier te zetten. Dit kan problemen voorkomen.

Natuurlijk is het voorbereiden op een eventuele scheiding geen populaire bezigheid. Maar samen met een financieel adviseur bespreekt u de belangrijkste zaken. Zo blijft u beiden praten over geld, hoe een ieder daarover denkt, hoe de zaken ervoor staan, wat u moet regelen, hoe u kunt bijsturen en hoe u dat in de opvoeding van uw kinderen wilt terugzien. Dan is een oplossing eerder nabij op het moment dat u niet meer met elkaar verder wil.

Wat doen wij voor u?

Het bijhouden van een privéadministratie is essentieel. Dat doen wij voor u op maar liefst drie verschillende manieren. Zo weten u en uw partner op ieder gewenst moment hoe u ervoor staat. Dus niet meer zoals vroeger, dat één van de partners de boekhouding doet en de ander van niets weet. Maar niemand wil natuurlijk zijn getrouwde leven leiden met constant een scheiding in het achterhoofd. Toch is het van belang dit soort zaken goed te regelen. Eigenlijk al op het moment dat u gaat trouwen.

Wij adviseren om de administratie te koppelen aan de belastingaangifte of een financieel plan. Dat zijn goede momenten om de administraties bij te werken en maakt het minder ingewikkeld. Vaak gaat het om de grotere vermogensbestanddelen (huis en/of vermogen). Samen met ons worden dan de belangrijkste zaken besproken. Informeer naar de mogelijkheden!

Pensioen en relatiebeëindiging

Een lastig punt op het gebied van financiën bij een relatiebeëindiging, is pensioen. De regels zijn duidelijk: het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wordt
fifty-fifty verdeeld. Dus de helft van het pensioen van de man gaat naar de vrouw en andersom.

Maar de verrekening van die pensioenen heeft nog wel de nodige voeten in de aarde. Als hiervoor niets wordt geregeld, dan krijgt de ene partner automatisch het pensioen van de ander op zijn of haar pensioendatum, ongeacht hoe oud ze zelf zijn. Kiezen voor conversie, ofwel omzetting van de waarde in een eigen recht, is gebruikelijk. Het gaat om het omzetten van de actuariële waarde van het pensioen van uw ex-partner, in een eigen recht. Die kunt u onderbrengen in uw eigen pensioenfonds en krijgt u een uitkering als u zelf met pensioen bent. Dan bent u ook helemaal van elkaar af.

Wat betekent trouwen in beperkte gemeenschap van goederen?

Tot 1 januari 2018 was het zo dat u 'standaard' in gemeenschap van goederen trouwde, tenzij u en uw partner vooraf bij de notaris andere afspraken (huwelijkse voorwaarden) maken. Dat is veranderd op 1 januari 2018. Sindsdien trouwt iedereen standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Voor een volledige gemeenschap van goederen moet u naar de notaris.

Wat van u was, blijft van u

Heeft u schulden of bezittingen die uitsluitend van u zijn, dan vallen die buiten de gemeenschap. Dit geldt andersom natuurlijk ook voor uw aanstaande echtgenoot.Het is belangrijk dat u vastlegt welke bezittingen en schulden van wie zijn en dat u dit goed bijhoudt. Doet u dat niet, dan ontstaat er misschien gedoe als u uit elkaar gaat.

Bezittingen en schulden die al van u samen waren

De kans is groot dat u beiden voor het huwelijk al samen iets hebben gekocht, bijvoorbeeld een huis, een auto of een bank. Deze bezittingen en schulden waren al gezamenlijk en blijven dat ook na uw huwelijk.

Let op als u niet in gelijke mate eigenaar bent

Bij bezittingen die van u gezamenlijk zijn, is iets bijzonders aan de hand. U wordt door het huwelijk ieder voor de helft eigenaar van de gezamenlijke bezittingen. Ook al had u bij aankoop voor uw huwelijk iets anders afgesproken. Een voorbeeld. U kocht samen een huis, maar u werd voor 60% eigenaar en uw partner voor 40%. Regelt u niets, dan bent u na uw huwelijk ieder voor de helft eigenaar. Wilt u dat niet, ga dan naar de notaris.

Bezittingen en schulden tijdens uw huwelijk

Dingen die u koopt en schulden die u aangaat tijdens uw huwelijk, zijn gezamenlijk. Dat blijft zo onder het nieuwe huwelijksrecht.

Erfenissen en schenkingen tijdens uw huwelijk

Bedragen of bezittingen die u krijgt door een erfenis of schenking, zijn vanaf 1 januari 2018 persoonlijk. Ze vallen dan niet meer in de gemeenschap. De meeste mensen laten bij een schenking of in een testament een uitsluitingsclausule opnemen. Het is slim om ook na 1 januari 2018 een uitsluitingsclausule op te nemen in een testament of bij een schenking.   

Is de notaris nu overbodig als u gaat trouwen?

Nee, het kan nog steeds slim zijn om voor uw trouwen naar de notaris te gaan. Bijvoorbeeld omdat u beiden een eigen bedrijf heeft, of omdat u andere afspraken wil maken over wat gezamenlijk vermogen is en wat niet. En natuurlijk kunt u ook naar de notaris in het geval u de 'ouderwetse' gemeenschap van goederen wilt.